Category

Tin Tức Thị Trường

Tin Tức Thị Trường

Quốc hội thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi)

Hoài Thu –  Thứ hai, 27/11/2023 16:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 27/11, Quốc hội đã thông qua Luật Nhà ở sửa đổi với 423/468 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Luật gồm 13 chương và 198 điều.

Sáng 27/11, tiếp tục chương trình của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khoá XV, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo tóm tắt giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua một số nội dung cụ thể và toàn văn luật này.

Kết quả biểu quyết điện tử cho thấy, có 423 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 85,63%). Như vậy, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi).

Theo đó, Luật Nhà ở vừa thông qua có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025. 

Trước khi Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua một số nội dung cụ thể và toàn văn Luật Nhà ở sửa đổi, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo tóm tắt giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi.

Về một số nội dung tiếp thu, giải trình liên quan đến yêu cầu chung về phát triển và quản lý, sử dụng nhà ở, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý khoản 5 Điều 5 của dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi theo hướng thu hẹp phạm vi khu vực chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở phải xây dựng nhà ở để bán, cho thuê mua, cho thuê, tăng cường phân cấp cho UBND cấp tỉnh quyết định.

Theo đó, quy định cụ thể như sau: “Tại các khu vực phường, quận, thành phố thuộc đô thị loại đặc biệt, loại I, loại II và loại III, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở phải xây dựng nhà ở để bán, cho thuê mua, cho thuê. Đối với các khu vực còn lại, UBND cấp tỉnh căn cứ điều kiện của địa phương để xác định các khu vực chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở phải xây dựng nhà ở để bán, cho thuê mua, cho thuê hoặc được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức phân lô bán nền để người dân tự xây dựng nhà ở…”.

Về xây dựng nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, quy định về xây dựng nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp là cần thiết nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 06 ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng thời, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, để bảo đảm chặt chẽ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo bổ sung vào các điều 94, 95 của dự thảo Luật quy định về quy hoạch, bố trí quỹ đất, yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp và giao Chính phủ quy định điều kiện bảo đảm an toàn về môi trường, quy mô, tỷ lệ diện tích đất phát triển nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp…

Toàn cảnh phiên họp. (Ảnh: Internet)

Đối với xây dựng nhà lưu trú công nhân ngoài khu công nghiệp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng khẳng định, trên cơ sở ý kiến thống nhất của Chính phủ tại Báo cáo số 642 ngày 16/11/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không bổ sung nội dung này vào dự thảo Luật. Bởi các lý do như: Tránh sơ hở trong quản lý quy hoạch, đầu tư, xây dựng; tránh gây xung đột với các Luật liên quan…

Về quy định Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhiều ý kiến đại biểu tán thành phương án quy định tổng liên đoàn là cơ quan chủ quản dự án.

Có ý kiến cho rằng chỉ nên giao tổng liên đoàn đầu tư dự án nhà ở xã hội mẫu, điển hình. Ý kiến khác cho rằng phương án nào cũng có ưu điểm, do đó đề nghị lấy phiếu đối với từng phương án.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu ý kiến đa số đại biểu, chỉnh lý dự thảo luật theo hướng quy định tổng liên đoàn là cơ quan chủ quản đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động thuê để bổ sung nguồn lực đầu tư phát triển nhà ở xã hội.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của tổng liên đoàn trong việc chăm lo, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là quyền có chỗ ở, nâng cao chất lượng cuộc sống cho công nhân, người lao động…

Dự thảo luật quy định nguồn vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội là nguồn tài chính công đoàn; giới hạn phạm vi thực hiện (tập trung đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động thuê, không đầu tư xây dựng nhà lưu trú công nhân) để nâng cao tính khả thi.

Bên cạnh đó, các nội dung tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cần phải bảo đảm tính thống nhất với các nội dung chính sách của Luật Nhà ở (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tại kỳ họp này. Các vấn đề đó là trường hợp thu hồi đất để thực hiện dự án nhà ở; giao đất, cho thuê đất để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án phát triển một số loại hình nhà ở thuộc diện Nhà nước ưu đãi, khuyến khích; thế chấp nhà ở.

Đồng thời, Luật Đất đai cần có các quy định chuyển tiếp về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở phù hợp với các chính sách mới về đất đai.

Nguồn bản tin

Tin Tức Thị Trường

Quảng Nam đề ra kế hoạch xây dựng 19

Tuệ Nhi –  Thứ hai, 27/11/2023 16:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đến năm 2030, tỉnh Quảng Nam đã đề ra mục tiêu xây dựng khoảng 19.600 căn nhà ở xã hội, đồng thời tập trung xây dựng nhà ở xã hội phục vụ cho công nhân trong khu công nghiệp.

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam, ông Trần Anh Tuấn, vừa phát động kế hoạch triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, Quảng Nam đã đề ra mục tiêu đầu tư và xây dựng khoảng 19.600 căn nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở xã hội phục vụ cho công nhân khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trong giai đoạn 2023-2025, tỉnh Quảng Nam sẽ tiến hành kiểm tra và lựa chọn các quỹ đất thích hợp để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Các vị trí thuận lợi và có thể triển khai ngay hồ sơ và thủ tục sẽ được ưu tiên xem xét, đồng thời tổ chức quy trình chọn nhà đầu tư để bắt đầu triển khai dự án.

Đối với các quỹ đất dành cho việc xây dựng nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại đã giải phóng mặt bằng và đã có đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật, chủ đầu tư sẽ chuyển giao lại quyền quản lý cho địa phương. Quá trình lập và phê duyệt danh mục dự án phát triển nhà ở sẽ được triển khai ngay, cùng với việc tổ chức thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư cho dự án nhà ở xã hội trong năm 2023.

Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Đối với các quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại chưa thực hiện xong giải phóng mặt bằng mà chủ đầu tư có văn bản cam kết thực hiện: yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương phối hợp với địa phương giải phóng mặt bằng, tổ chức triển khai thi công xây dựng nhà ở xã hội đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật toàn bộ dự án.

Về giải pháp thực hiện, tỉnh Quảng Nam cho biết sẽ tổ chức thực hiện có hiệu quả các quỹ đất đã được bố trí để phát triển, đầu tư dự án nhà ở xã hội trên địa bàn.

Ngoài ra, tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chặt chẽ năng lực của chủ đầu tư thực hiện dự án phát triển, đầu tư nhà ở xã hội, đảm bảo đủ điều kiện chủ đầu tư theo quy định của pháp luật; đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư dự án.  

Tỉnh Quảng Nam cũng sẽ khuyến khích phát triển phân khúc nhà ở thương mại bình dân và nhà ở bình dân cho thuê để tăng cung – cầu nhà ở cho các đối tượng thu nhập trung bình thấp. Bố trí hợp lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ ngân sách nhà nước thực hiện các Đề án của Chính phủ để phát triển nhà ở cho các đối tượng được hưởng chính sách, bao gồm đối tượng chính sách về nhà ở xã hội.

Nguồn bản tin

Tin Tức Thị Trường

Bình Châu

Qúy Phúc – Tuấn Hải –  Thứ hai, 27/11/2023 06:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thị trường Bất động sản ở xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc) đang nở rộ đa dạng về loại hình nhà ở mà còn mang đến nhiều lựa chọn, tạo ra cơ hội lớn cho các nhà đầu tư.

Bà Rịa – Vũng Tàu, với bãi biển dịu dàng, cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ, là điểm đến không chỉ thu hút du khách mà còn là địa điểm nổi bật trên bản đồ thị trường bất động sản Việt Nam. Trong số các khu vực tiêu biểu, xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc) đang nổi lên với sức hút khó cưỡng từ giới đầu tư và người mua nhà, mua đất. Mục đích nghỉ dưỡng và đầu tư vào theo các dự án mới.

Xã Bình Châu nằm ở phía Đông Bà Rịa Vũng Tàu, với vị trí chiến lược giữa TP.Hồ Chí Minh và các thành phố lân cận. Kết nối giao thông thuận tiện, cụ thể là sự phát triển của hệ thống đường cao tốc và các dự án mở rộng tuyến đường ven biển đang thi công, đã tạo ra lợi thế nổi bật cho sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản tại đây.

Bình Châu có vị trí đắc địa, kết nối giao thông thuận tiện với các địa phương khác (Nguồn: Internet).

Với bãi biển Bình Châu nổi tiếng, khu vực này không chỉ làm hài lòng những người yêu thích du lịch biển mà còn là địa điểm lý tưởng để phát triển các dự án nghỉ dưỡng cao cấp. Sự kết hợp giữa cảnh đẹp tự nhiên và các tiện ích hiện đại làm cho địa phương này trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

Thị trường Bất động sản ở Bình Châu không chỉ đa dạng về loại hình nhà ở mà còn mang đến nhiều lựa chọn với các dự án căn hộ, biệt thự, nhà phố và khu đô thị mới. Sự phong phú này không chỉ đáp ứng nhu cầu đa dạng của người mua mà còn tạo ra cơ hội đầu tư lớn cho các nhà phát triển dự án.

Chính quyền địa phương huyện Xuyên Mộc cũng đã áp dụng các chính sách hỗ trợ và ưu đãi để khuyến khích đầu tư vào Bình Châu. Điều này bao gồm cả việc giảm thuế và các chính sách thuận lợi khác, giúp tăng cường sức hút của thị trường bất động sản này.

Nhiều khu du lịch nghỉ dưỡng được hình thành sẽ kéo theo các dịch vụ khác cùng phát triển (Nguồn: Internet).

Cùng với đó, xã Bình Châu đã và đang đầu tư xây dựng đường bộ ven biển mở rộng, trung tâm hành chính đô thị, kinh tế, hứa hẹn đem đến nhiều đột phá, qua đó thu hút nguồn vốn đầu tư, thúc đầy thị trường bất động sản sôi động hơn.

Toàn cảnh suối nước nóng Bình Châu (Nguồn: Internet).

Ngoài vị trí đắc địa cách trung tâm TPHCM 120km về hướng Đông Bắc, cách TP. Vũng Tàu và TP. Phan Thiết khoảng 45 phút ngồi ô tô, nơi đây đang thu hút các nhà đầu tư và du khách bởi sở hữu Khu bảo tồn thiên nhiên, suối nước nóng Bình Châu, núi Tầm Bồ và bãi biển Hồ Cốc. Chính vì vậy, thời gian gần đây, đất khu vực Bình Châu (huyện Xuyên Mộc) được nhà đầu tư quan tâm bởi nhiều tiềm năng phát triển và sinh lời cao.

Hệ thống giao thông kết nối giữa các địa phương với huyện Xuyên Mộc sẽ tạo điều kiện giúp xã Bình Châu phát triển mạnh trong tương lai (Nguồn: Internet).

Bên cạnh đó, giá đất Bình Châu hiện còn thấp so với một số khu vực lân cận. Bãi biển tại Bình Châu chưa được khai thác nhiều nên còn rất hoang sơ, cát trắng được đánh giá đẹp hơn biển Hồ Tràm, biển Long Hải, …. Tiềm năng phát triển du lịch rất lớn nhất là khi các chủ đầu tư lớn đang về phát triển các dự án lớn.

Hơn nữa, dân cư Bình Châu hiện chưa đông đúc như những khu vực khác, việc quy hoạch Bình Châu trở thành đô thị loại V khi đó giá đất sẽ tăng mạnh. Thị trấn Bình Châu sẽ tập trung phát triển hạ tầng và đẩy nhanh tiến độ quy hoạch các dự án lớn. Bình Châu thu hút dân cư, người lao động, nguồn vốn và thực sự mang một lớp áo mới khi các dự án lớn được triển khai và bắt đầu đi vào hoạt động.

Bãi biển tại Bình Châu chưa được khai thác nhiều nên còn rất hoang sơ, cát trắng được đánh giá đẹp hơn nhiều bãi biển khác (Nguồn: Internet).

Hiện tại có rất nhiều dự án lớn của các nhà đầu tư tầm cỡ đổ bộ về khu vực này. Bên cạnh đó, bất động sản cũng là kênh đầu tư an toàn được các nhà đầu tư lựa chọn. Đó là lý do giá bất động sản không ngừng tăng không chỉ ở các trung tâm kinh tế lớn mà còn ở các tỉnh thành lân cận. Nhiều nhà đầu tư đã tìm về với mô hình nhà vườn tại khu vực gần biển như ở Bình Châu để tìm kiếm một khu đất vừa có nhà để nghỉ dưỡng, vừa có thể cho thuê sinh lời.

Với tình hình phát triển kinh tế và du lịch, giá bất động sản ở Bình Châu, huyện Xuyên Mộc có tiềm năng tăng cao trong tương lai. Điều này làm cho việc đầu tư vào khu vực này trở thành một cơ hội hấp dẫn cho những người muốn có lợi nhuận từ sự tăng giá của thị trường.

Bình Châu – Xuyên Mộc – Bà Rịa Vũng Tàu đang tỏ ra là “ngôi sao sáng” trên bản đồ thị trường bất động sản Việt Nam. Sự kết hợp giữa vị trí đắc địa, tiềm năng du lịch và các dự án đa dạng đã tạo ra sức hút mạnh mẽ đối với cả nhà đầu tư.

Nguồn bản tin

Tin Tức Thị Trường

Nhà đầu tư quan tâm dự án khu đô thị

Tuệ Nhi –  Thứ hai, 27/11/2023 09:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự án Khu đô thị mới Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình với tổng chi phí thực hiện dự kiến 1.061 tỷ đồng.

Nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án là Liên danh Công ty CP Đầu tư Bất động sản Taseco – Công ty TNHH Đầu tư Địa Trung Hải. Dự án được thực hiện tại xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh trên khu đất 350.800 m2 (không bao gồm phạm vi tuyến đường Phú Hải – Lương Ninh), tổng chi phí giải phóng mặt bằng dự kiến là 70 tỷ đồng.

Ảnh minh họa: Internet.

Dự án Khu đô thị mới Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình với tổng chi phí thực hiện dự kiến 1.061 tỷ đồng.

Thời gian hoạt động của Dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất. Tiến độ đầu tư Dự án dự kiến từ năm 2023 – 2028.

Nguồn bản tin

Tin Tức Thị Trường

Bà Rịa – Vũng Tàu: Gần 20 dự án nhà

Qúy Phúc –  Chủ nhật, 26/11/2023 19:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 26/11, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết đã ban hành kế hoạch phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2023-2025 cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ phấn đấu đến năm 2025 triển khai 17 dự án nhà ở xã hội với quy mô 54,3ha, bố trí 12.798 căn. Trong đó, 12 dự án bố trí 9.451 căn cho đối tượng thu nhập thấp; 3 dự án bố trí 3.034 căn cho công nhân khu công nghiệp; 2 dự án bố trí 313 căn trong quỹ đất 20%.

Thị xã Phú Mỹ đứng đầu với 5 dự án, gồm 2 dự án cho đối tượng thu nhập thấp và 3 dự án cho công nhân khu công nghiệp, bố trí 4.296 căn. Dự án Chung cư xã hội CC2 – khu tái định cư Phú Mỹ giai đoạn 1 với 914 căn; Nhà ở xã hội 0,7ha, khoảng 264 căn; Dự án nhà ở công nhân của công ty Hodeco, 850 căn; Chung cư nhà ở xã hội công nhân thép Tungho, 84 căn và Dự án Gate Towers – cơ sở lưu trú cho người lao động, 2.184 căn.

Dự án nhà ở xã hội ở Gò Cát, TP. Bà Rịa. (Nguồn: Internet).

Tiếp đó là TP Vũng Tàu với 3 dự án nhà ở xã hội, quy mô 11ha bố trí 4.254 căn. Cụ thể, nhà ở xã hội tại phường 10 khoảng 1.965 căn; Nhà ở xã hội phường 12 với 1.896 căn; và 528 căn tại phường 10 (nhà ở phục vụ cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh).

Còn tại TP Bà Rịa có 2 dự án Khu nhà ở xã hội A, B Gò Cát 6, quy mô 1,3ha, bố trí 1.942 căn; huyện Xuyên Mộc: 2 dự án nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, bố trí 1.006 căn tại xã Phước Thuận và xã Bình Châu.

Dự án nhà ở xã hội ở thành phố Vũng Tàu (Nguồn: Internet).

Huyện Châu Đức có 3 dự án, gồm 1 dự án nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp và 2 dự án trong quỹ đất 20% nhà ở xã hội, bố trí 695 căn; Huyện Long Điền có 2 dự án nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, bố trí 278 căn.

Huyện Côn Đảo có 1 dự án bố trí 132 căn, đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách khoảng 225,3 tỉ đồng do UBND huyện Côn Đảo là Chủ đầu tư. Dự án đang thi công, dự kiến đến tháng 4-2024 hoàn thành đưa vào sử dụng.

Dự kiến giai đoạn 2023-2025, Bà Rịa – Vũng Tàu bố trí khoảng 10.439 tỉ đồng vốn để hoàn thành phát triển nhà ở xã hội, trong đó nguồn vốn ngân sách là 225 tỉ đồng, nguồn vốn huy động ngoài ngân sách khoảng 10.214 tỉ đồng.

Nguồn bản tin

Tin Tức Thị Trường

Hà Nội đặt mục tiêu toàn bộ KCN có nhà

Tuệ Nhi –  Thứ sáu, 24/11/2023 10:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% các khu công nghiệp được quy hoạch và triển khai đầu tư xây dựng nhà ở công nhân và thiết chế văn hóa cho người lao động.

Theo thống kê, TP Hà Nội hiện có 10 KCN được thành lập và đi vào hoạt động với tổng diện tích hơn 1.300 ha. Trong đó, có 9 KCN đã hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng, có tỷ lệ lấp đầy 100%, 01 KCN đang hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, và tích cực thu hút dự án đầu tư.

Trong tổng số 10 KCN đang hoạt động có 4 dự án nhà ở cho công nhân lao động đã và đang tiến hành xây dựng (một phần đã đưa vào khai thác, sử dụng) với tổng công suất thiết kế khoảng 22.420 chỗ ở. Hiện đã hoàn thành được 8.388 chỗ ở, và đã bố trí cho công nhân thuê được 8.082 chỗ.

Thời gian tới, TP Hà Nội sẽ tiến hành triển khai các nội dung thực hiện chỉnh trang các KCN gồm: Rà soát, triển khai xây dựng đồng bộ hạ tầng ngoài hàng rào KCN; Thực hiện cải tạo xây dựng hạ tầng đồng bộ trong KCN; Xây dựng các thiết chế văn hóa, nhà ở cho công nhân lao động trong các KCN.

Hà Nội phấn đấu 100% các khu công nghiệp được quy hoạch và triển khai đầu tư xây dựng nhà ở công nhân.(Ảnh: Internet)

Việc rà soát, chỉnh trang xây dựng hạ tầng các KCN được thực hiện hàng năm, phấn đấu đến năm 2030 các KCN của TP được xây dựng đồng bộ, hiện đại, xanh, sạch, đẹp. Đến năm 2025, ít nhất xây dựng thêm được 1 đến 2 khu nhà ở công nhân cho các KCN đang hoạt động và đến năm 2030 toàn bộ các KCN của TP có nhà ở cho công nhân lao động kèm theo các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu của công nhân lao động trong các KCN.

UBND TP Hà Nội giao Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội chủ trì, phối hợp cùng các Sở, ngành và các quận, huyện có KCN rà soát tình hình đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN và chỉ đạo các chủ đầu tư hạ tầng hoàn thiện các phần hạ tầng chưa xây dựng giai đoạn từ nay đến năm 2025.

Chủ trì, đôn đốc các đơn vị được giao thực hiện công tác chỉnh trang các KCN đang hoạt động. Đồng thời, phối hợp với các Sở, ngành rà soát về nhu cầu nhà ở công nhân, rà soát điều chỉnh quy hoạch để tạo quỹ đất cho nhà ở công nhân và các công trình thiết chế văn hóa phục vụ người lao động trong KCN.

Nguồn bản tin

Tin Tức Thị Trường

Trà Vinh kêu gọi đầu tư vào Khu dân cư

Tuệ Nhi –  Thứ sáu, 24/11/2023 14:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh Trà Vinh đang công bố mời các nhà đầu tư quan tâm đăng ký thực hiện Dự án Khu dân cư thị trấn Tiểu Cần, với tổng mức đầu tư lên đến gần 710 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm sơ bộ, tổng chi phí thực hiện dự án là 641,51 tỷ đồng, trong đó bao gồm chi phí bồi thường và hỗ trợ tái định cư có giá trị là 67,27 tỷ đồng.

Dự án có quy mô sử dụng đất là 9,77 ha, với sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở bao gồm nhà ở liền kề, nhà ở biệt thự, và một số loại khác. Dự kiến quy mô dân số sẽ đạt khoảng 300 – 500 hộ, tương đương với 1.250 – 2.000 người.

Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Mục tiêu chính của đầu tư là xây dựng một khu dân cư kiểu mẫu, hiện đại, thể hiện đặc trưng kiến trúc đặc sắc của khu vực. Dự án sẽ tập trung vào việc phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tạo ra không gian mở cho cư dân. Đồng thời, đầu tư mạnh mẽ vào kết cấu hạ tầng nhằm cải thiện không gian kiến trúc cảnh quan trong khu vực quy hoạch và hỗ trợ vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội cho địa phương.

Thời hạn cuối cùng để nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án là ngày 25/12/2023.

Nguồn bản tin

Tin Tức Thị Trường

Chung cư áp đảo thị trường bất động sản

MTĐT –  Thứ năm, 23/11/2023 08:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lãi suất ổn định, tín dụng khơi thông và chính sách ưu đãi của chủ đầu tư hỗ trợ tài chính mua nhà, thúc đẩy thị trường bất động sản.

Sự chênh lệch cán cân cung – cầu trên thị trường nhà ở ngày càng phân hóa rõ nét, nhiều người kỳ vọng có thể tìm mua nhà ngay lúc này trước khi giá bán tiếp tục tăng. Thế nhưng, trong “cơn bão” bao phủ kinh tế toàn cầu, thu nhập bị ảnh hưởng, tâm lý của khách hàng phải đối diện với nỗi lo về bài toán tài chính, sao cho đảm bảo sự hiệu quả về dòng tiền. Tâm lý người tiêu dùng mong muốn mua chung cư ở thực, giá vừa tầm.

Ngay trong chính trong giai đoạn thị trường gặp nhiều khó khăn vừa qua, khác với các loại hình bất động sản khác, mức độ quan tâm với chung cư không hề bị suy giảm. Hơn nữa, tỷ suất lợi nhuận gộp lên tới 12,5%/năm, bao gồm phần tăng thêm từ giá bán và lợi suất cho thuê trong giai đoạn 2015 – 2023 vì đáp ứng được nhu cầu ở thực.

Theo Savills, năm 2023, 9.500 căn hộ tại Hà Nội được bàn giao. Từ 2021 đến năm 2025, số lượng căn bàn giao giảm 26% mỗi năm. Trong khi nguồn cung ra thị trường ngày càng hạn chế, nhưng nhu cầu sở hữu nhà của người dân, đặc biệt là tại các đô thị lớn như Hà Nội ngày càng lớn.

Từ năm 2023 đến năm 2025, thành phố sẽ có thêm 157.000 hộ gia đình. Tuy nhiên, nguồn cung tương lai gồm 59.000 căn hộ (các hạng), 9.000 nhà ở thấp tầng và 18.700 căn nhà ở xã hội dự kiến mở bán; do đó còn thiếu hụt 70.300 nhà ở. Điều này có thể gây sức ép khiến giá chung cư tiếp tục tăng lên trong thời gian tới.

Chung cư kéo thị trường bất động sản phục hồi.

Để thêm “chất xúc tác” giúp khách hàng sớm đưa ra quyết định, nhiều chính sách kích cầu thị trường được Chính phủ đưa ra. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã liên tục điều chỉnh giảm 4 lần các mức lãi suất điều hành trong 6 tháng đầu năm với mức giảm 0,5-2,0%/năm cho các loại trong bối cảnh mặt bằng lãi suất thế giới tiếp tục tăng cao và neo ở mức cao; điều đó tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn từ NHNN với chi phí thấp hơn, qua đó có điều kiện giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng. Ngoài ra, nhiều ngân hàng còn có các khoản vay ưu tiên, ưu đãi giúp khách hàng giảm áp lực tài chính khi lựa chọn nơi an cư.

Tuy nhiên, bối cảnh hiện nay không chỉ cần các chính sách gỡ vướng từ Chính phủ đi vào thực tế mà cần phải có thêm các chính sách ưu đãi từ chủ đầu tư để có thể “kéo” thị trường bất động sản hồi phục.

Việc các chủ đầu tư tung ưu đãi lớn được cho là một bước đi nhanh nhạy và đầy khôn ngoan, chia sẻ lợi ích với khách hàng trong bối cảnh thị trường khó khăn. Điều này giúp tăng khả năng thanh khoản trong giai đoạn cuối năm.

Các chính sách về chiết khấu, giảm số tiền đặt cọc trên mỗi sản phẩm, ưu đãi về lãi suất và tăng thời gian thanh toán giúp khách hàng giảm áp lực tài chính và có thể tiếp cận được những sản phẩm bất động sản tốt hơn. Những căn hộ có phương án tài chính phù hợp, đáp ứng nhu cầu của khách hàng về tiêu chuẩn sống hiện đại – tiện nghi sẽ nhanh chóng được chú ý.

Nhìn chung, thời điểm hiện tại được đánh giá có nhiều yếu tố thuận lợi về giá cả, lãi suất và chính sách ưu đãi để hỗ trợ cho khách hàng. Cùng với đó, việc các chủ đầu tư chủ động, linh hoạt ứng biến trước những thay đổi liên tục của thị trường… cũng giúp thị trường bất động sản phát triển lành mạnh hơn trong thời gian tới.

Nhận định về thị trường căn hộ những tháng cuối năm nay, nhiều chuyên gia cho rằng, sức cầu trên thị trường vẫn lớn, nhất là với các dự án đáp ứng đầy đủ tiện ích. Tại phía Đông Hà Nội, một số dự án đang đưa nguồn cung ra thị trường.

Mặc dù quỹ đất ngày một khan hiếm nhưng xu hướng sàng lọc, lựa chọn các dự án chung cư có chất lượng sẽ diễn ra mạnh mẽ. Những dự án triển khai bài bản, có quy hoạch tốt, chuẩn về pháp lý và giá cả hợp lý, chú trọng đến môi trường, tiện nghi và đáp ứng đầy đủ tiện ích mới được thị trường chấp nhận. Ngược lại, những dự án có hạ tầng tiện ích kém, chất lượng không tốt, vận hành kém… sẽ khó cạnh tranh.

Nguồn bản tin

Tin Tức Thị Trường

Thị trường bất động sản: Sẽ ấm dần trong năm

MTĐT –  Thứ năm, 23/11/2023 16:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong năm 2023, trước nỗ lực gỡ vướng chính sách cho thị trường bất động sản (BĐS), một số khó khăn, vướng mắc bước đầu được tháo gỡ.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, cần thời gian để chính sách có thể thẩm thấu vào thực tiễn. Dự báo, quý IV/2023 sẽ là bước đệm cho sự chuyển mình của thị trường. Bức tranh toàn cảnh thị trường BĐS sẽ có thêm những điểm sáng và ấm dần trong năm 2024.

Thị trường đã qua “vùng đáy”

Theo nhận định của các chuyên gia, thị trường BĐS cả nước nói chung và phía Nam nói riêng đã đi qua giai đoạn khó khăn nhất, có thể quý I/2023 đã là “vùng đáy”. Song, từ nửa cuối năm 2022 đến nay, thị trường BĐS mới có triển vọng phục hồi, tăng trưởng trở lại. Ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho rằng, nhìn tổng thể, thị trường BĐS phía Nam nói chung, hiện vẫn còn rất khó khăn, nhưng mức độ khó khăn có xu thế giảm dần theo thời gian, tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước, thể hiện rất rõ nét tại thị trường BĐS TP.HCM.

“Trong bối cảnh thị trường BĐS hiện đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay thì vài nghìn giao dịch thành công trong quý III/2023 là một con số đáng khích lệ, tạo động lực cho thị trường BĐS quý IV/2023 và quý I/2024 dần phục hồi”.

Ông Nguyễn Văn Đính – Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam

“Dữ liệu cho thấy, thị trường BĐS quý I/2023 tăng trưởng âm 16,2%; 6 tháng đầu năm 2023 vẫn tăng trưởng âm 11,58%, nhưng đã giảm 4,62% so với quý I/2023. Đến cuối quý III/2023 tuy vẫn còn tăng trưởng âm 8,71%, nhưng đã giảm thêm 2,87% so với 6 tháng đầu năm và sau 9 tháng thì mức độ khó khăn của thị trường BĐS đã giảm 42,3% so với quý I/2023”, ông Lê Hoàng Châu phân tích.

Đồng quan điểm, TS. Cấn Văn Lực – Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính, Tiền tệ Quốc gia nhận định, thị trường BĐS hiện nay có cơ hội nhiều hơn thách thức, bởi đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và chuyển sang phục hồi. Cụ thể, đến quý II/2023 đã xuất hiện chào bán trở lại của hơn 200 sản phẩm BĐS với khoảng 3.700 giao dịch thành công. Quý III/2023, số giao dịch thành công đã đạt hơn 5.000 cùng 300 dự án mở bán. Điều này cho thấy, niềm tin của các nhà đầu tư và lượng giao dịch BĐS đang quay trở lại.

Tương tự, Viện Nghiên cứu Kinh tế – Tài chính – BĐS Dat Xanh Services cho biết, khi chạm đến đáy thì sớm hay muộn cũng phải đến thời điểm thị trường BĐS phục hồi trở lại. Mặc dù, quý IV/2023 thị trường BĐS chưa có tăng trưởng đột biến, nhưng chắc chắn có tăng trưởng tốt hơn so với cùng kỳ. Với nhiều thông tin chuyển biến tích cực thì hoàn toàn có cơ sở để dự báo thị trường BĐS sẽ ấm dần lên từ cuối quý IV/2023 và sẽ phục hồi rõ nét hơn vào năm 2024.

Cần thời gian để “thẩm thấu”

Phân tích về thời điểm thị trường BĐS phục hồi trong thời gian tới, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, thị trường BĐS nói chung hiện đang quyết liệt thực hiện tái cấu trúc ở các phân khúc, đặc biệt với nhà ở cao cấp, du lịch nghỉ dưỡng… Trong đó, chủ đầu tư rất cân nhắc để tập trung nguồn lực vào dự án khả thi nhằm nhanh chóng đưa sản phẩm ra thị trường, giúp thúc đẩy dòng tiền quay trở lại.

Thị trường BĐS đã đi qua giai đoạn khó khăn nhất và sẽ đảo chiều trong năm 2024

Đặc biệt, các bộ, ngành có liên quan và các địa phương cũng tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường BĐS, cũng như phê duyệt Đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, đã tạo lực đẩy giúp thị trường phục hồi, đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc thị trường, tăng cường năng lực của thị trường một cách nhanh nhất. Tuy vậy, để thị trường thị trường BĐS thực sự phục hồi thì phải cần có thời gian để các chính sách thẩm thấu.

Ông Võ Hồng Thắng – Giám đốc Mảng Dịch vụ Tư vấn và Phát triển Dự án DKRA Group nhận định, mặc dù thị trường BĐS hiện đã có những tín hiệu tích cực, nhưng để chuyển biến sang chu kỳ tiếp theo sẽ cần thêm thời gian. Những phân khúc phục vụ cho nhu cầu ở thực sẽ hồi phục tốt hơn. Trong đó, phân khúc căn hộ có mức giá phù hợp với tài chính, nhu cầu của người dân ở trung tâm thành phố và ven trung tâm sẽ phục hồi tốt, phân khúc đất nền cũng sẽ tập trung khu vực đông dân cư, đầy đủ tiện ích và cơ sở hạ tầng.

Ở một góc nhìn tương tự, ông Nguyễn Quốc Anh – Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn cũng cho rằng, các chính sách của Trung ương dự kiến cần thời gian để thị trường thẩm thấu. Tâm lý nhà đầu tư đã dần tích cực và góp phần để đà phục hồi diễn ra nhanh hơn trong thời gian tới. Diễn biến tích cực từ chính sách điều hành kinh tế, tài chính tiền tệ của Chính phủ đang tạo ra tâm lý tích cực hơn cho thị trường, góp phần định hướng nhu cầu BĐS trở về với giá trị thực. Thị trường BĐS sẽ đảo chiều vào năm 2024 trong điều kiện các chính sách điều hành vĩ mô tiếp tục tích cực như hiện nay.

Nguồn bản tin

Tin Tức Thị Trường

Đạt Phương đăng ký làm khu đô thị ven sông

MTĐT –  Thứ năm, 23/11/2023 08:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khu đô thị phía Nam phường Phú Hải, TP Đồng Hới có tổng diện tích khoảng 29,7 ha, tổng vốn gần 2.000 tỷ, nhà đầu tư duy nhất đăng ký là Đạt Phương Hội An – công ty con của Đạt Phương.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình vừa công bố kết quả mở hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị phía Nam phường Phú Hải, TP Đồng Hới. Nhà đầu tư duy nhất đăng ký là CTCP Đạt Phương Hội An.

Một góc khu vực dự án Khu đô thị phía nam phường Phú Hải. (Ảnh: Hải Quân).

Dự án này có tổng diện tích khoảng 29,7 ha, hiện trạng có đất chuyên trồng lúa nước, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất bằng trồng cây hàng năm và đất ở đô thị của hộ gia đình, cá nhân sử dụng. Các hạng mục chính tại đây sẽ gồm khu đô thị; nhà ở thương mại; trụ sở, văn phòng làm việc; công trình thương mại, dịch vụ; công trình dân dụng có một hoặc nhiều công năng.

Trong đó, sẽ xây dựng thô và hoàn thiện mặt ngoài khoảng 364 căn nhà ở cao 4 tầng. Xây dựng khu nhà ở xã hội trên diện tích 1,8 ha. Xây dựng hoàn thiện tổ hợp công trình thương mại dịch vụ, khách sạn và văn phòng cho thuê với diện tích sàn xây dựng khoảng 59.000 m2, cao tối đa 15 tầng. Ngoài ra, đầu tư xây dựng hoàn thiện 1 công trình trường mầm non 2 tầng.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày giao đất; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở hoặc mua đất ở để xây nhà ở được sử dụng ổn định, lâu dài theo quy định. Tiến độ đầu tư không quá 7 năm kể từ ngày chấp thuận nhà đầu tư.

Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án là 1.866 tỷ đồng, ngoài ra chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư là 78 tỷ đồng.

Về nhà đầu tư đăng ký, Đạt Phương Hội An có trụ sở tại TP Hội An, Quảng Nam, được biết đến là công ty con do CTCP Tập đoàn Đạt Phương (mã chứng khoán: DPG) nắm giữ 88,89% vốn điều lệ (tính đến 30/9).

Cũng tại Quảng Bình, trước đó, vào cuối năm 2022, Đạt Phương đã trúng thầu gói thầu XL1 xây dựng cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu, gồm cầu, đường 2 đầu cầu, đường dẫn; chi phí dự phòng và chi phí bảo đảm an toàn giao thông.

Gói thầu trên thuộc dự án thành phần 2 của Cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu, thuộc Dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 tỉnh Quảng Bình. Hợp đồng thi công có giá trị hợp đồng gần 1.146 tỷ đồng.

Ở diễn biến mới nhất, hồi tháng 8 vừa qua, Đạt Phương Hội An cũng là nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Điền Lộc tại xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, Thừa Thiên – Huế.

Nguồn bản tin