Tin Tức Thị Trường

Quảng Nam: Mục tiêu đến năm 2030 xây dựng khoảng

An Nhiên –  Thứ năm, 16/11/2023 16:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Quảng Nam đặt mục tiêu phát triển, đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân khu công nghiệp đến năm 2030 ước đạt khoảng 19.600 căn.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã giao Sở Xây dựng tập trung làm việc với các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại có dành quỹ đất phát triển  nhà ở xã hội để yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện việc phát triển nhà ở cho công nhân, người lao động thu nhập thấp.

Tỉnh Quảng Nam đã đặt ra mục tiêu phát triển, đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân khu công nghiệp đáp ứng cơ bản nhu cầu ở. Trong đó, các căn hộ có giá bán, cho thuê, cho thuê mua phù hợp với khả năng chi trả của hộ gia đình có thu nhập thấp tại khu vực đô thị, hộ nghèo khu vực nông thôn và công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Để thực hiện đạt mục tiêu trên, Quảng Nam đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp. Trong đó, tập trung bố trí hợp lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước thực hiện các Đề án của Chính phủ để phát triển nhà ở cho các đối tượng được hưởng chính sách, bao gồm đối tượng chính sách về nhà ở xã hội.

Huy động nguồn vốn xã hội hóa khác để phát triển NƠXH; triển khai Chương trình cho vay ưu đãi đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê NƠXH, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về NƠXH theo quy định của Chính phủ và gói hỗ trợ khách hàng cá nhân vay mua, thuê NƠXH, nhà ở công nhân tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ.

Nguồn bản tin