Tin Tức Thị Trường

Đắk Lắk: Nhiều chính sách ưu đãi xây nhà ở

PV –  Thứ sáu, 01/12/2023 02:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tỉnh Đắk Lắk đang tích cực thực hiện nhiều chính sách ưu đãi để thúc đẩy đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, đặc biệt là để khuyến khích nguồn lực xã hội tham gia. Tỉnh sẽ áp dụng nhiều ưu đãi cho các chủ đầu tư, như miễn tiền sử dụng đất và tiền thuê đất…

Lãnh đạo Sở Xây dựng Đắk Lắk cho biết, tĩnh đã chỉ đạo và hoàn thiện chính sách, điều kiện hỗ trợ, và ưu đãi nhằm thúc đẩy người lao động trong việc mua nhà ở xã hội. Đồng thời, tỉnh cũng tập trung vào việc thu hút và vận động các chủ đầu tư tham gia dự án đô thị, tổ chức giám sát chặt chẽ để đảm bảo chất lượng các công trình.

Tỉnh Đắk Lắk đang tích cực thực hiện nhiều biện pháp và chính sách ưu đãi để thúc đẩy đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động trên địa bàn.

Chủ trương chung của tỉnh là thực hiện ba hình thức đầu tư cho nhà ở xã hội, bao gồm đầu tư từ ngân sách nhà nước; từ doanh nghiệp và hợp tác xã; từ hộ gia đình và cá nhân bỏ vốn. Sở Xây dựng Đắk Lắk đang tiến hành các bước để hoàn thiện chính sách, đồng thời vận động đầu tư và theo dõi tiến độ các công trình nhà ở xã hội.

Đáng chú ý, Sở cũng đã phối hợp với các chủ dự án đô thị để áp dụng 20% quỹ đất ở đã đầu tư hạ tầng để xây dựng nhà ở xã hội. Điều này giúp khuyến khích các dự án triển khai đúng tiến độ, nâng cao chất lượng nhà ở xã hội và cấu trúc giá thành hợp lý để người lao động có thu nhập thấp cũng có thể mua được nhà ở.

Nhằm khuyến khích nguồn lực xã hội, Nhà nước sẽ ưu đãi các chủ đầu tư theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014, bao gồm miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, miễn giảm thuế và hỗ trợ vay vốn ưu đãi. Để đảm bảo tính minh bạch trong quá trình đăng ký mua nhà ở xã hội, Sở Xây dựng sẽ hướng dẫn chủ đầu tư tập hợp thông tin và danh sách người lao động có nhu cầu, đồng thời tiến hành đánh giá để chọn lựa các đối tượng phù hợp với yêu cầu và điều kiện mua nhà ở xã hội. Các đối tượng ưu tiên bao gồm công nhân đang làm việc ở các doanh nghiệp trong và ngoài khu, cụm công nghiệp được ưu tiên xem xét, cùng với các đối tượng chính sách xã hội và người lao động trên địa bàn.

Nguồn bản tin