Tin Tức Thị Trường

Đà Lạt chuyển 322 ha đất nông nghiệp sang đất

Hoài Thu –  Thứ năm, 16/11/2023 16:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 14/11/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Đà Lạt.

Vừa qua, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 TP Đà Lạt. Theo đó, TP Đà Lạt có tổng diện tích tự nhiên hơn 39.114 ha. Trong đó, đất nông nghiệp chiếm khoảng 33.290 ha; đất phi nông nghiệp hơn 5.482 ha và hơn 342 ha đất chưa sử dụng.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của TP Đà Lạt nêu rõ, sẽ thu hồi hơn 221 ha đất nông nghiệp. Trong đó, thu hồi hơn 55 ha đất trồng cây hằng năm; hơn 121 ha đất trồng cây lâu năm và hơn 41 ha đất rừng phòng hộ và một số loại đất khác.

Ngoài ra, địa phương này cũng sẽ thu hồi hơn 19 ha đất phi nông nghiệp, trong đó có gần 15 ha đất ở đô thị.

Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (Ảnh minh họa)

Đồng thời, TP Đà Lạt sẽ chuyển đổi hơn 322 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Trong đó, có 68 ha đất trồng cây hàng năm, 162 ha đất trồng cây lâu năm, 88 ha rừng phòng hộ và 3 ha rừng sản xuất được chuyển đổi.

Cùng với đó, TP Đà Lạt sẽ chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp khoảng 21 ha và đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở khoảng 1,38 ha.

UBND thành phố Đà Lạt chịu trách nhiệm công bố công khai quy hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; Thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và quản lý đất đai theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Đồng thời, chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và pháp luật về trình tự, thủ tục, nội dung, số liệu, bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

Định kỳ hàng năm, UBND thành phố Đà Lạt báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất.

Nguồn bản tin